seyir

seyir , navigatus, navigasyon, navigation

belirli bir mevkide bulunan bir deniz aracının başka bir mevkiye emniyetle gitmesini sağlayan kural ve yöntemler SEYİR dir.

Seyrin amacı ; istenen her an için; yeryüzeyi üzerindeki mevkiin, yönün, ve bir mevkiden diğer bir mevkiye olan mesafenin hesaplanmasıdır . seyrin üç elemanı MEVKİİ, YÖN ve MESAFEDİR.

seyir çeşitleri

kılavuz seyri ( ploting) : dünya üzerinde yeri kesinlike bilinen kara maddelerinden , seyir yardımcılarından veya iskandillerden yararlanılarak yapılan seyir türüdür

parakete seyri ( dead reckoning) belli bir mevkiden hareketten sonra, yön, sürat ve zamandan yararlanılarak yapılan seyir

elektronik seyir(electronic navigation) elektronik cihazlarla yapılan kılavuz seyrinin genişletilmiş şeklidir.